Ngữ pháp N3

Ngữ pháp N3 với ほど

Ngữ pháp N3 với ほど

15/11/2018 | 17:30

Hôm trước các bạn đã học ngữ pháp N3 với もの、こと rồi đúng không, hôm nay Trung tâm tiếng Nhật Kosei xin được giới thiệu tiếp những ngữ pháp N3 liên quan đến ほど nhé.

Muốn giỏi tiếng Nhật phải nắm vững ngữ pháp !!!

Phân biệt phó từ よく và たびたび

Phân biệt phó từ よく và たびたび

08/10/2018 | 21:00

Trong bài học ngữ pháp N3 hôm nay, cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei phân biệt よく và たびたび để thấy sự khác nhau trong ý nghĩa và cách dùng giữa hai phó từ này nhé!

Phân biệt phó từ すでに và もう

Phân biệt phó từ すでに và もう

05/10/2018 | 21:00

Trong bài học ngữ pháp N3 hôm nay, cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei phân biệt すでに và もう để thấy sự khác nhau trong ý nghĩa và cách dùng giữa hai phó từ này nhé!

Phân biệt phó từ とうてい・ない và ちっとも・ない

Phân biệt phó từ とうてい・ない và ちっとも・ない

04/10/2018 | 21:00

Trong bài học ngữ pháp N3 hôm nay, cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei phân biệt phó từ とうてい・ない và ちっとも・ない để thấy sự khác nhau trong ý nghĩa và cách dùng giữa chúng nhé!

Phân biệt phó từ よくvà 十分に

Phân biệt phó từ よくvà 十分に

30/09/2018 | 21:00

Trong bài học ngữ pháp N3 hôm nay, cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei phân biệt phó từ よくvà 十分に để thấy sự khác nhau trong ý nghĩa và cách dùng giữa hai phó từ này nhé!

Phân biệt phó từ よくvà たくさん

Phân biệt phó từ よくvà たくさん

29/09/2018 | 21:00

Trong bài học ngữ pháp N3 hôm nay, cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei phân biệt よくvà たくさん để thấy sự khác nhau trong ý nghĩa và cách dùng giữa hai phó từ này nhé!

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN HẰNG TUẦN

Đăng kí nhận ngay tài liệu học tiếng Nhật bổ ích nhất

2017 MIỄN PHÍ

close
kosei Kosei có thể giúp gì cho bạn ?
X